วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

adjust RW job

1. จัดตั้งทีม Audit มี แพทย์ พยาบาล จนท. เวชระเบียน
2. ดูแลเรื่องการ วินิจฉัยโรคให้เข้ากับ หลักการให้รหัส
3. ทำไปสักเดือนก็จะรู้ว่า ส่วนไหนที่มักลืมลง diagnosis ( Anemia, electrolyte, etc) ส่วนนี้ทำให้ RW อย่างน้อย 0.2
4. สรุปโรคที่ High cost low RW etc. เพื่อการพัฒนาhttp://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ (ICD 10 online )http://icd9cm.chrisendres.com/ ( ICD 9 online )
http://www.chi.or.th/30B/new_uc/New48.html ( Download DRG Grouper)

reference จาก blog พ. สนอง

ค่า RW (Relative weight)


ค่า RW (Relative weight) หรือค่าน้ำหนักมาตรฐานสัมพัทธ์ หมายถึงต้นทุนเฉลี่ยในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่ม DRG นั้นเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยทุกกลุ่ม DRG เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นค่าที่ใช้เรียกเก็บการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยจาก สปสช.

ค่า RW จะถูกนำไป Adjust อีกที่ เรียกว่า Adj RW ก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจาก สปสช ซึ่งจะแปรผันไปตามวันนอน อายุผู้ป่วย สิทธิ์การรักษา และอื่นๆ และ RW ของโรคเดียวกันใน Principle diagnosis จะมากกว่าใน Complication/Co-morbidity

Note :

Principle Dx (Pdx): ควร specific ที่สุดโรคเดียวเท่าที่มีข้อมูลสนับสนุน หรือโรคที่เป็นไปได้มากที่สุด ไม่ควรใช้ Clinical diagnosis

Comorbidity : โรคร่วมอื่นๆ ที่รักษาพร้อมโรคหลัก โรคประจำตัวที่ต้องรักษาต่อเนื่อง

Complication : โรค หรือ ภาวะที่เกิดหลังการรักษาโรคหลัก

Co-morbid / Complication (CC) ได้ RW เท่ากัน

Other diagnosis : โรคเล็กน้อย ไม่มีความรุนแรงต้องรีบรักษา เช่น Pterygium ,Acne, Dermatophyte, Alopecia (ไม่ได้ค่า RW)

ต่อไปนี้จะยกตัวอย่าง RW คร่าวๆ เมื่อวินิจฉัยไว้ใน Principle diagnosis 1 RW ประมาณ 8,000 บาท สำหรับ รพ.ชุมชน (อาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขต)Reference : ICD - 10 - TM 2008 edition ,ICD – 10 – TM 2006, WHO ICD 10 online,

ICD - 9 - CM 2008 online, Cecil medical text book, Nelson medical text book,โปรแกรม Hosxp, สูติศาสตร์ มข.

หมายเหตุ* : การ Dx specific ค่า RW จะมากกว่า unspecified

1 ความคิดเห็น: